Wpisz numer linii:

Numery linii tramwajowych nalezy poprzedzic litera T (np. T21)